Rezultat proba interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante – proba scrisă 29.07.2019

REZULTATE PROBA ORALA 05.09.2019
In conformitate cu Hg.611/2008  cu modificarile si complectarile  ulterioare comisia de concurs comunica rezultatele la   proba orala   la examenul pentru ocuparea functiilor publice vacante de executie din cadrul DSVSA Vrancea
  Numele si prenumele candidatilor REZULTAT FINAL

Proba orala

Functia publica pentru care sa depus dosarul REZULTAT FINAL
1. Chiru Narcis 76,00 Consilier principal Serviciul COSBA ADMIS
2. Vasilache Florin Jan 51,00 Consilier debutant Birou IIA ADMIS
3. Damian  Adrian 50,00 Consilier debutant Birou IIA ADMIS
4. Iorgache Georgiana Mirela 81,00 Consilier superior CCA ADMIS
5. Koz  Georgiana Florina NEPREZENTAT ORAL Consilier asistent CSVSAO RESPINS
6. Botezatu Alexandru 68,00 Consilier asistent CSVSAO ADMIS
7. Brinzaru Mic Gelu 63,00 Referent Superior Birou IIA ADMIS

 

 

Comisie Concurs

 

1. Serbu Elena -presedinte _____________________
2.

3.

 

Mocanu Stanica  – Membru

Craciun Angelica – reprezentant ANFP

_____________________

_____________________

 

 

Buca Simona              – SECRETAR

      

 

 

 

 

Candidatii nemultumiti de rezultatele  obtinute pot formula contestatie in termen de 24 de ore de la afisare in baza legislatiei in vigoare.  Contestatiile la proba orala  se depun  la secretarul comisiei de concurs –comparttiment resurse umane.

Afisat astazi 05.08.2019 ora 15.30