Rezultat final la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante – proba scrisă 29.07.2019

Nr.11216/06.08.2019

 

Rezultatul final

 concursul organizat pentru ocuparea functilor publice de executie 

vacante în cadrul DSVSA VRANCEA  in data 29.07.2019

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Rezultatul probei scrise

 

Rezultatul probei interviu

 

Total Rezultatul

final

1 Chiru Narcis Consilier principal Serviciul COSBA 81,66 76,00 157,66 ADMIS
2 Vasilache Florin Jan Consilier debutant Birou IIA 73,33 51,00 124,33 ADMIS
3 Damian Adrian Consilier debutant Birou IIA 65,33 50,00 115,33 RESPINS
4 Iordache Georgiana Consilier superior CCA 64,00 81,00 145,00 ADMIS
6 Botezatu Alexandru Consilier asistent CSVSAO 70,33 68,00 138,33 ADMIS
7 Brinzaru Mic Gelu Referent Superior Birou IIA 72,00 63,00 135,00 ADMIS

 

 

 

  • Afişat astăzi, 06.08.2019  la sediul D.S.V.S.A Vrancea
  • Candidatii declarati admisi se vor prezenta vineri 09.08.2019 ora 9 la compartimentul resurse umane,

 

 

Secretar,

Buca Simona