Echipa DSVSA

Mihai Cristinel - Director Executiv
Calistru Doru-Sava - Director Executiv Adjunct
Calistru Doru-Sava - Director Executiv Adjunct
Iosif Alexandru Cristian - Șef Serviciu Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală
Rădulescu Adrian - Şef Serviciu Control Oficial Siguranţa Alimentelor
Rădulescu Adrian - Şef Serviciu Control Oficial Siguranţa Alimentelor
Mocanu Stănica - Şef Serviciu Laborator
Potop Teodor - Şef Serviciu Catagrafie, Înregistrare, Evaluare, TRACES
Potop Teodor - Şef Serviciu Catagrafie, Autorizare, Înregistrare şi Evidenţă Informatizată
Mancaş Narcisa-Loredana - Şef Birou Evidenţă Informatică şi Control Administrativ
Mancaş Narcisa-Loredana - Şef Birou Identificare şi Înregistrare Animale
Săvescu Mariana - Şef Birou Control Oficial Alimente de Origine Nonanimală